Vox Trade

Vox Trade će izlagati svoju opremu na prvom spratu hotela Holiday Inn, u sali Ostrog.

Vox Trade
Sava Centar
Ul. Milentija Popovića 9, II sprat / 34
11070 Novi Beograd
Tel: 381 11 301 6230
Tel: 381 11 301 6231
Fax: 381 11 2140 689

web: www.vox-audio.com
email: vox@eunet.rs