Kii Audio Srbija
Kii Audio Srbija

Kii Audio Srbija će na Hi-Files sajmu prikazati Kii Three, regalske aktivne zvučnike izvedene u trosistemskoj topologiji, sa šest zvučničkih jedinica i 1.500 vati snage po kanalu. Kao izvor će biti upotrebljen muzički server Melco N1A/2, a u sklopu sistema naći će se i strujni filter Audience a6R.

Kii Audio Srbija
Nedeljka Gvozdenovića 12
11070 Novi Beograd
+381 63 236 133